0532 176 04 50

Aile Sigortası

Benim Sigortam Poliçesi ile bireyin bir kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık durumlarını ve tedavi masraflarını, sigortalının uğrayacağı kapkaç, gasp gibi sebepler ile zarar gören kişisel eşyaları teminat altına alınır. Aynı zamanda bu poliçe ile üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açtıkları Hukuk davalarında, sigortalının bu davaya ilişkin yapmış olduğu harcamaları ve kişisel sorumlulukları da teminat altına alınmaktadır. Karayolları Trafik Kanununa göre araç sahibi dışında aracın kullanımı durumunda araç sürücüsüne bağlı olmadan 3.şahıslara ait araçları ya da sürücü sıfatıyla poliçede gösterilen aracı kullanmasından doğacak hukuki sorumluluklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile bu poliçede teminat altına alınır.

Teminat Kapsamı

Kişisel Sorumluluk Teminatı: Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin (Sigortalılar), özel yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ve sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu bu özel şartlar ve "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" dairesinde temin edilir.

Ek teminatlar:

 • Balkondan düşen saksı veya benzerlerinin vereceği zararlar sonucu oluşabilecek sorumluluklar,
 • Çocukların oyun oynamaları sırasında başkalarına ait araç ve konut camlarına vereceği zararlar sonucunda oluşabilecek sorumluluklar,
 • Çocukların mağaza ve dükkanlarda dolaşmaları sırasında rafların devrilmesine yol açabilecek zararlar nedeniyle
 • Sigortalının evcil kedi ve köpeklerin 3.şahıslara karşı vereceği zararlar nedeniyle Sigortalıya düşecek sorumluluk halleri,
 • Sigortalının ev hizmetlerinde çalışan kişilerin evde meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri
 • Sigortalının evinde tamir, tadilat ve montaj amacıyla gelen kişilerin meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri

Kişisel İhtiyari Mali Sorumluluk

Ferdi Kaza Sigortası kapsamınca Kaza Sonucu Ölüm, Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminat altına alınmaktadır.

Kapkaç Hırsızlık Sigortası:

Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ad ve soyadları Ferdi Kaza Sigortası poliçesinde belirtilen, üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle para ve para ile ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması veya gasp edilmesi ya da söz konusu eşyaların aynı nedenlerle hasarlanması sonucunda sigortalının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Hukuksal Koruma Sigortası:

Bu sigorta, Sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri aşağıda yer alan koşul, limit ve muafiyetler ile Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A/2.4 maddesinde belirtilen Kişi-Aile Hukuksal Koruma teminatı çerçevesinde temin eder.

Hukuksal Koruma Teminatı Alt Limitleri:

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarında belirtilen sigorta konusu gider ve edimler ile ilgili teminat limitleri belirtilen Hukuksal Koruma sigorta bedeli üzerinden hesaplanmak üzere azami oranlarla sınırlıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

 • Pazartesi - Cuma
  08.00 - 19.30
 • Cumartesi
  08.00 - 17.00
 • Pazar: Sadece Acil Durumlarda