0532 176 04 50

İşyeri Sigortası

Süper İşyeri Sigortası küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ),

Muhteviyat Hırsızlık,

Kasa Muhteviyatı.

Ek Teminatlar;

Dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev- lokavt- kargaşalık- halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör, cam kırılması, enkaz kaldırma masrafları, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enflasyon koruma, kişisel eşyalar teminatı, ferdi kaza teminatı, Generali işyeri yardım hizmetleri

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk:

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç);

Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları,

Kira Kaybı:

İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda; mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,

Alternatif İşyeri Masrafları:

İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif işyeri masraflarını,

İş Durması:

Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı oluşacak maddi kayıpları,

Kişisel Eşyalar Teminatı:

Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; İşyeri sahibinin ve işyerinde çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları,

Ferdi Kaza Teminatı:

İşyeri sahibinin ve işyerinde çalışan personelin; uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini,

 İşyeri Yardım:

Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24 saat; tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi işyeri yardım hizmetlerini,

içermektedir.

İŞ YERİ YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI

Su Tesisatı Hizmeti

Elektrik Tesisatı Hizmeti

Cam İşleri Hizmeti

Çilingir Hizmeti

Anahtar/Kilit Sorunu Nedeniyle Konut/İşyeri İçerisindeki Şahısların Kurtarılması

Otelde Konaklama

Konut/İşyerinin Korunması ve Gözetimi

Hastanede Yatma Durumunda Yardım

Doktor ve Ambulans Gönderimi

Sabit Faturaların Ödenmesi

Öngörülmeyen Dönüş

Vefat Halinde Cenazenin Nakli

Pet-Line Hizmeti

Tıbbi Bilgi & Danışmanlık Hizmeti

Rezervasyon Hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,

İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı,

Elektronik Cihaz Teminatı:

İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü, şahısların ihmali-hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları,

Makine Kırılması Teminatı:

İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masrafları,

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı:

İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları,

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı:

İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları,

Taşınan Para Teminatı:

İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları,

Araç Paket Teminatı:

İşyerine veya işyeri sahibine ait özel otomobilleri, kamyonet, kamyon ve minibüsleri, Generali Sigorta'nın "Prestij Kasko Sigortası" teminatları kapsamında, Süper İşyeri Sigortası güvence altına alınır.

Süper İşyeri Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için, acenteliğimize başvurmak yeterli olacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Pazartesi - Cuma
    08.00 - 19.30
  • Cumartesi
    08.00 - 17.00
  • Pazar: Sadece Acil Durumlarda