0532 176 04 50

Kasko Sigortası

Aracı, aracın kullanılmasından doğan hukuki sorumlulukları ve meydana gelebilecek kazalar sonucu araç sürücüsü ile araçta bulunan yolcuları da güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Prestij Kasko Poliçesi ile araç için ihtiyaç duyabilecek tüm sigorta teminatlarına tek bir poliçe ile sahip olunabilmektedir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Aracın Çarpma, Çarpışma, Devrilme, Yuvarlanması v.b Kazalar,

Aracın Yanması,

Aracın Çalınması ve Çalınmaya Teşebbüs,

Enflasyondan Korunma Teminatı,

Deprem Teminatı,

Sel ve Su Baskını Teminatı,

Grev-Lokavt-Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve Terör Teminatı,

Üçüncü Kişilerin Kötü Niyet veya Muziplikle Yaptıkları Hareketler,

Anahtar Kaybolması Nedeniyle Alarm ve Merkezi Kilit Sisteminin Değiştirilmesi Teminatı,

Yetkili Olmayan Kişilere Çektirilen Araca Gelen Zararlar Teminatı

Taşıtta Sigara ve Benzeri Maddelerin Yangın Dışındaki Zararları Teminatı

Hasarsızlık Koruma Klozu:

Sıfır Model Araçların Yeniye Göre İkame Bedeli (Hususi araçlar için verilmektedir.)

Aracın tescil tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde sigortalanması ve ilk ruhsat sahibinin değişmemiş olması koşuluyla, "0 km-son model" hususi araçların poliçe süresi (-1- yıl) içinde tam hasara uğramaları halinde, aracın teknik özellikleri aynı olan yenisinin anahtar teslim bedeli tazmin edilir.

Araçta Bulunan Kişisel Eşyalar Teminatı (Hususi araçlar için verilmektedir.):

Hususi araçta bulunabilecek olan sigortalıya ve aile efradına ait kişisel eşyaları, aracın uğrayacağı kasko hasarları sonucunda maruz kalabileceği zarar veya ziya, araçtan bağımsız veya araç ile birlikte çalınma halleri de dahil olmak üzere, olay akabinde ifade tutanağı tutturulması ve resmi zabıtlarda yazması koşuluyla poliçede belirtilen yıllık limite kadar teminata dahildir.

Kıymet Kazanma Tenzili İstisnası Teminatı:

10 yaşına kadar hususi araçlarda, 7 yaşına kadar ticari araçlarda eskime payı düşülmeksizin hasar ödemesi yapılır.

Kısmi Hasarlarda Otomatik İkame Teminatı:

Kısmi hasar sonrasında sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar eksildiği hallerde (Ses ve görüntü cihazları hasarları hariç olmak üzere) ek prim alınmaksızın eksilen sigorta bedeli otomatik olarak yükselir.

Hukuksal Koruma Teminatı:

Sürücüye ve Motorlu Araca bağlı Hukuksal Koruma poliçede yer alan kloz kapsamında verilmektedir.

Koltuk Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza Deprem Teminatı:

Araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde araç sürücüsünün ve araçta seyahat eden yolcuların kaza sonucu vefat, sürekli sakatlık ve ayrıca deprem teminatlarını temin eder. Ayrıca, istenmesi durumunda kaza sonucu tedavi masrafları teminatı da verilebilir.

İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı:

Aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını temin eder.

 Araç Yardım Teminatı:

Herhangi bir kaza veya arıza durumunda, yılın 365 günü 24 saat, aracınızın çekilmesi, kurtarılması, sizin ve (varsa) yanınızdakilerin eve ulaştırılması, acil tıbbi yardım sağlanması gibi araç yardım hizmetlerini içermektedir.

 ARAÇ YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI

 
 
 

ARAÇ TEMİNATLARI

 

Aracın Çekilmesi

 

Aracın Bulunduğu Yerden Kurtarılması

 

Tamir Edilen Aracın Teslim Alınması

 

Aracın Emanet ve Muhafazası

 

Profesyonel Sürücü Teminatı

 

Benzin Bitmesi Durumunda Çekme

 

Çilingir Hizmeti

 

Lastik Değiştirme Hizmetleri

 

Yedek Parça Temini Organizasyonu

 

FERDİ TEMİNATLAR

 

Tıbbi Nakil

 

Sigortalının Seyahatini Tamamlaması

 

Konaklama

 

Kiralık Araç Temini (Otomatik olarak verilecektir)

 

Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüş

 

Refakatçi Yakınının Ziyareti ve Konaklaması

 

Gerekli İlaçların Sevki

 

Vefat Eden Sigortalının ve Eşlik Edenlerin Nakli

 

İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş

 

Acil Mesajların Gönderilmesi

 

Yolcu Taşımaya Mahsus Ticari Araç Yolcularının Nakli

 

Cam Asistans:

Şirketimiz Anlaşmalı Cam Servislerinden hizmet alınması kaydıyla; sigortalı aracın çarpışma olmaksızın meydana gelen münferit cam kırılması hasarlarında hasarsızlık indirimi kaybolmadan bir üst kademeye yükselir. Anlaşmalı Cam Servislerimizden hizmet alabilmek içinarayabilirsiniz.

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

Orijinal olmayan ses, iletişim ve görüntü cihazları teminatı,

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar (Yurtdışı Kasko),

Parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı madde taşınması sebebiyle meydana gelen zararlar,

Kullanım ve Gelir Kaybı Teminatı,

Taşınan emtia ve üçüncü şahıs taşınan emtia sorumluluk teminatı,

 Kasko Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için, acenteliğimize  başvurmak yeterli olacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Pazartesi - Cuma
    08.00 - 19.30
  • Cumartesi
    08.00 - 17.00
  • Pazar: Sadece Acil Durumlarda