0532 176 04 50

Bakliyat Sigortaları

Emtia Sigortası;

Uluslararası ve Yurtiçi emtia nakliyatında, güçlü bir filoya sahip olan ülkemizde, emtia sahiplerinin en büyük endişesi haline gelen nakliye hasarları, Generali Sigorta'nın Nakliyat emtia poliçesi ile güvence altındadır. Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında meydana gelen kazalar, hırsızlık, yükleme-boşaltma hasarları, doğal afetler vb. olası riskler Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınmaktadır.

Emtia Nakliyat Sigortalarında teminat kapsamı, taşımanın yapılacağı araç türüne göre değişmekle birlikte genel olarak üç başlık altında toplanır:

 • Tam Ziya,
 • Geniş Teminat,
 • Dar Teminat.

Bu teminatların kapsamları poliçelere eklenen klozlarla belirlenir. Uygulamada tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Londra Sigortacılar Enstitüsü'nün klozları kullanılmakta veya bunlara atıfta bulunulmaktadır.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası;

Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurtiçinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu kapsar.

Kıymet Sigortaları;

Özel ve tüzel şahısların sahibi bulundukları veya muhafaza ettikleri kıymetli evrak (bono, çek, hisse senedi, tahvil, poliçe vs.) ile külçe altın, gümüş para ve efektiflerin nakli sırasında oluşabilecek rizikolar, Kıymet Nakli Poliçesi ile güvence altına alınmaktadır.

Tekne Sigortaları;

Bu sigortanın konusu gemidir. Gemi terimi içine, geminin gövde (tekne) kısmı ile makine ve teçhizatı dahildir.

Tekneler işlevlerine göre çeşitli türlere ayrılırlar. Her bir tekne, riziko olarak farklı nitelikler taşımaktadır.

Tekne Sigortalarının kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ( Institute Clauses- Hulls) ile belirlenmektedir. Teminat türleri genel olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır, bunlar;

 • Tam Ziya
 • Geniş Teminat
 • Dar Teminat'dır.

Yat Sigortaları;

Denizde-karada; tamirde, çekek yerinde veya depoda iken yatın gövdesi, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanını çeşitli rizikolara karşı temin eder. üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu sigortanın kapsamı içindedir.

Gemi İnşaat Sigortaları;

Gemi İnşaatı tamiri veya tadiliyle ilgili rizikoları temin eder. Sigortanın konusu, yeni inşa edilen bir gemi olabileceği gibi tamir veya tadil edilen bir gemi de olabilir.

Gemi inşaat sigortalarında teminat kapsamı Institute Clauses for Builders Risks (Gemi İnşaatlarına özgü Londra Sigortacılar Birliği Klozları) ile belirlenmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

 • Pazartesi - Cuma
  08.00 - 19.30
 • Cumartesi
  08.00 - 17.00
 • Pazar: Sadece Acil Durumlarda