0532 176 04 50

Otel Sigortası

Süper Otel Sigortası, her türlü otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kalabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır.

Yangın, Yıldırım, İnfilak ( Doğalgaz İnfilakları dahil ),

Muhteviyat Hırsızlık

Kasa Muhteviyatı

Ek Teminatlar;

Dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, grev- lokavt- kargaşalık- halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör, cam kırılması, enkaz kaldırma masrafları, kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enflasyon koruma, kişisel eşyalar teminatı, ferdi kaza teminatı, Generali işyeri yardım hizmetleri.

Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk:

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda(doğal afetler hariç);

Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları,

Kira Kaybı:

İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda; mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,

Alternatif İşyeri Masrafları:

İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif işyeri masraflarını,

İş Durması:

Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı oluşacak maddi kayıpları,

Kişisel Eşyalar Teminatı:

Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; İşyeri sahibinin ve işyerin de çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları,

Ferdi Kaza Teminatı:

İşyeri sahibinin ve işyerin de çalışan personelin; uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini,

 İşyeri Yardım

Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24 saat; tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi işyeri yardım hizmetlerini, içermektedir.

 İŞ YERİ YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI

Su Tesisatı Hizmeti

Elektrik Tesisatı Hizmeti

Cam İşleri Hizmeti

Çilingir Hizmeti

Anahtar/Kilit Sorunu Nedeniyle Konut/İşyeri İçerisindeki Şahısların Kurtarılması

Otelde Konaklama

Konut/İşyerinin Korunması ve Gözetimi

Hastanede Yatma Durumunda Yardım

Doktor ve Ambulans Gönderimi

Sabit Faturaların Ödenmesi

Öngörülmeyen Dönüş

Vefat Halinde Cenazenin Nakli

Pet-Line Hizmeti

Tıbbi Bilgi & Danışmanlık Hizmeti

Rezervasyon Hizmetleri

İsteğe Bağlı Teminatlar;

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,

İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı,

Elektronik Cihaz Teminatı:

İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali-hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları,

Makine Kırılması Teminatı:

İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masrafları,

Otel Sorumluluk Teminatı:

Otelinizdeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda otel müşterilerinin uğrayacağı maddi ve bedeni zararları,

Otel Sorumluluk teminatı kapsamında aşağıdaki teminatlar da otomatik olarak verilmektedir:

Otel müşterilerinin vestiyer, çamaşırhane ve kuru temizlemeye bıraktıkları eşyaların zarar görmesi nedeniyle oluşacak maddi zararları,

Otel müşterilerinin otel odalarında bulunan müşteri eşyalarının (nakit, kıymetli eşya hariç) zarar görmesi nedeniyle oluşacak maddi zararları,

Otel müşterilerinin otel odalarında bulunan kasalar ile müşteri kasalarında bulunan müşteri eşyalarının zarar görmesi nedeniyle oluşacak maddi zararları,

Otel müşterilerine ait araçların otelin otoparkında çarpma ve çarpışma sonucunda oluşacak maddi zararları,

Otel müşterilerinin yedikleri gıdalardan dolayı zehirlenmeleri sonucundaki bedeni zararları,

Otelde bulunan asansörlerin kullanılmaları esnasında meydana gelecek kazalar dolayısıyla otel müşterilerinin uğrayacakları bedeni ve maddi zararları,

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı:

İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları,

Taşınan Para Teminatı:

İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları,

Otel Sigortası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve risklerin güvence altına alınması için,acenteliğimize başvurmak yeterli olacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Pazartesi - Cuma
    08.00 - 19.30
  • Cumartesi
    08.00 - 17.00
  • Pazar: Sadece Acil Durumlarda