0532 176 04 50

Hırsızlık Sigortaları

Ticarethane ve İşyeri Hırsızlık Sigortaları;

Poliçede belirtilen sigortalı işyerinde hırsızlık olması ve hırsızlığa teşebbüs edilmesi halinde sigortalı kıymetlerde (Emtia, demirbaş, makina ve diğer muhteviyatlarda) doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararları temin eder. Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi veya bu yerlerin açılması esnasında verilecek tahribat da sigorta kapsamına dahildir.

Konutlarda Bulunan Eşyanın Hırsızlık Sigortaları;

Poliçede belirtilen sigortalı konutta hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüsün yapılması halinde sigortalı ev eşyası ve zati eşyalarda doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararları temin eder. Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi veya bu yerlerin açılması esnasında verilecek tahribat da sigorta kapsamına dahildir.

Taşınan Para Sigortaları;

 • Banka veya şirketlerin para veya kıymetli evrak nakli ile görevlendirdiği personelin taşıdığı kıymetlerin nakliyle ilgili olarak aşağıdaki olaylar sonucu oluşacak kayıpları temin eder:
 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık,
 • Herhangi bir araç ile nakil sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek ziya ve hırsızlık,
 • Nakil esnasında bilinmeyen nedenler sonucu oluşacak kayıplar'dır.

Ancak parayı taşıyan şahsın suiistimali, ayrı bir sigorta konusu olmakta ve bu sigortanın dışında kalmaktadır.

Kasa Hırsızlık Sigortaları;

Bankalara, ticarethane ve diğer işletme ve müesseseler ile konutlardaki kasalarda bulunan para ve benzeri kıymetlerin çalınma rizikolarına karşı yapılır.

Emniyeti Suistimal Sigortaları;

Sigortacı; sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı, soyadı, görevi poliçede yazılı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen malları çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı tutarı geçmemek üzere temin eder.

Bagaj Sigortaları;

Sigortacı, bu poliçede sigorta ettirenin beyanına dayanarak, bagaj ve zati eşyayı, seyahat süresince, otel, motel, pansiyon ve benzeri yerler ile özel bir evde kalma hali de dahil olmak üzere yangın, hırsızlık ve kaza sonucu uğrayabileceği zarar ve ziyanı temin eder.

Sigorta teminatı, poliçede yazılı coğrafi sınırlar içerisinde geçerli olup, yine poliçede yazılı, yolculuğa çıkış ve dönüş tarihleri arasında hüküm ifade eder.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

 • Pazartesi - Cuma
  08.00 - 19.30
 • Cumartesi
  08.00 - 17.00
 • Pazar: Sadece Acil Durumlarda