0532 176 04 50

Trafik Sigortaları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

Trafik sigortası; aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşididir.

Trafik sigortası ile kaza anında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler ve sigortalının kusuru oranında teminat altına alınmıştır.

Zorunlu trafik sigortasında teminat limitleri araç türlerine ve araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlara göre değişebilir.

Zorunlu trafik sigortasında verilen teminatlar aşağıdaki gibidir;

Kişi başına vefat ve tedavi teminatı: Bir kaza durumunda her kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Kaza başına vefat ve tedavi teminatı: Bir kaza durumunda, zarar gören tüm kişilerin vefat ve tedavi masraflarını karşılar.

Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı: Bir kaza durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları karşılar.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar:

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüsler de zorunlu sigorta yaptırmak zorundadırlar. Teşebbüs sahipleri, gözetim, onarım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı işleten gibi sorumlu tutulurlar.

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunun, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını temin eder.

Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu)

Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası, taşımacı yetki belgesine sahip otomobil, minibüs ve otobüslere düzenlenmektedir. Bu sigorta, motorlu araçta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının, karayolu taşıma kanunundan doğan sorumluluğunu teminat altına alır.

Tazminat ödemesinde öncelikli olarak bu sigorta devreye girer, daha sonra Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası devreye girer.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Pazartesi - Cuma
    08.00 - 19.30
  • Cumartesi
    08.00 - 17.00
  • Pazar: Sadece Acil Durumlarda