0532 176 04 50

Yangın Sigortaları

Konutlar, ticarethaneler ve sınai işletmelere yönelik tehlike arz eden yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

"Yangın Sigorta Poliçesi" ile yangın, yıldırım ve infilak teminatlarıyla birlikte aşağıdaki tehlikeler de isteğe bağlı olarak poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde teminat altına alınır.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi:

Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarları teminat altına alınmaktadır.

Sigorta konusu kıymetler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması; denizlerin gelgit olayları dışında kabarması; olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu dışarıdan basan suların, doğrudan sebep olacağı zararlar teminat altına alınmaktadır.

Duman:

Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, mutad dışı veya kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan duman sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.

Sigorta konusu bina içindeki su tesisatlarının, kalorifer kazanı, radyatör ve borularının patlaması, tıkanması, sızması ve kırılmasından ve açık unutulan musluklardan dolayı sigorta konusu kıymetlerde meydana gelecek zararlar ile aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su baskınlarından kaynaklanan zararlar teminat altına alınmaktadır.

Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.

Yer Kayması:

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminat altına alınmaktadır.

Kar Ağırlığı:

Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina ve içindeki kıymetlerde doğrudan meydana gelecek zararlar, kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebiyle ıslanma sonucu meydana gelen zararlar teminat altına alınmaktadır.

Kara Taşıtları Çarpması:

Motorlu ve motorsuz, kara taşıt araçlarının, sigortalı kıymetlere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.

Hava Taşıtları Çarpması:

Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.

Enkaz Kaldırma:

Yangın ve yangınla birlikte sigortalanabilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, sigortalı mahalde meydana gelecek enkazın kaldırılması masrafları, toplam sigorta bedelinin belirli bir yüzdesi ile sınırlı olarak teminat altına alınmaktadır.

Grev-Lokavt-Kargaşalık ve Halk Hareketleri:

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev-lokavt-kargaşalık ve halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu, sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen zararlar teminat altına alınmaktadır.

Terör:

Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu, yangın ve infilak sonucu meydana gelenler dahil, bütün zararlar, teminat altına alınmaktadır.

Kötü Niyetli Hareketler:

Grev-lokavt-kargaşalık ve halk hareketleri teminatında belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki, herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketiyle, bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu, sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminat altına alınmaktadır.

Hırsızlık:

Sigorta konusu riziko da hırsızlık olması veya hırsızlığa teşebbüs edilmesi halinde, sigorta konusu kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararları karşılar.

Yangın Mali Sorumluluk:

Doğal afetler hariç, meydana gelebilecek tüm risklerde, kiracı ise mal sahibinin, mal sahibi ise kiracının veya komşuların göreceği zararlar teminat altına alınmaktadır.

Kira Kaybı:

Poliçe ile temin edilen rizikoların gerçekleşmesi sonucu; kiracının kira kaybı ile mal sahibi ve kullanım hakkı sahibinin kira kaybı teminat altına alınmaktadır.

Kar Kaybı Ve İş Durması:

Yangın ve yangınla birlikte sigortalanabilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, sigorta konusu rizikodaki faaliyetin durması nedeniyle oluşabilecek kar kaybı ve iş durması zararları teminat altına alınmaktadır.

Cam Kırılması:

Sigorta konusu rizikoda bulunan; vitrin, kapı ve pencere camları ile aynaların kırılması sonucu meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

  • Pazartesi - Cuma
    08.00 - 19.30
  • Cumartesi
    08.00 - 17.00
  • Pazar: Sadece Acil Durumlarda